La Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació (STSI) i Barcelona Digital Centre Tecnològic han signat un conveni per desenvolupar accions orientades a potenciar el sector TIC a Catalunya i a promoure l’ús de les TIC en les empreses catalanes, en el marc del pla TIC.cat i del pla PIMESTIC.

.

Barcelona Digital col·laborarà amb el pla TIC.cat fomentant el creixement de les empreses del sector TIC de Catalunya i la formació de subclústers, per tal de promocionar el sector i subsectors i internacionalitzar-los.

Les àrees de col·laboració en el marc del pla PIMESTIC són la difusió de les TIC, l’assessorament i orientació, el finançament i la Intel·ligència competitiva.

Enllaços d'interès: