Premis DonaTIC 2019
Premis DonaTIC 2019. Autor: Departamentde Polítiques Digitals. 2019. Llicència: Tots els drets reservats.

El pla s’estructura al voltant de quatre objectius estratègics:

  • Fer les TIC atractives pel talent femení del futur: despertar vocacions tecnològiques entre les noies, trencar estereotips, promoure els referents femenins i fomentar l’emprenedoria digital entre les dones.
  • Visibilitzar la dona tecnològica: donar a conèixer les dones en l’àmbit TIC, fomentar els continguts impulsats per dones i promoure el talent femení a través dels mitjans de comunicació.
  • Formar i capacitar digitalment a tothom: combatre l’escletxa digital, principalment femenina, i la discriminació amb l’adquisició de competències digitals. Dotar d’acreditacions DonaTIC a l’ensenyament i empreses promotores, habilitar programes de formació digital i robòtica, fomentar projectes emprenedors i empresarials de dones en sectors tecnològics i promoure la inclusió digital per als més desafavorits. 
  • Promoure una participació plena de les dones en la presa de decisions i emprenedoria: incorporar criteris d’igualtat en la selecció de professionals, contribuir a l’ascens de les dones en posicions de lideratge i combatre l’escletxa salarial. També incentivarà la creació d’empreses i startups tecnològiques liderades per dones.

Les dones TIC a Catalunya

El sector de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) ocupa a Catalunya 108.100 persones treballadores, xifra que suposa el 3,1% de la població catalana ocupada. aquest sector s’ha erigit com a generador d’ocupació durant els darrers anys, fet que el situa com un dels àmbits d’activitat amb millors perspectives econòmiques i socials.

Malgrat això, hi ha una mancança de professionals qualificats en aquest sector i es va consolidant la davallada de les preinscripcions en titulacions de l’àmbit de les TIC. L’últim Baròmetre del sector tecnològic, de 2019, presentat per CTecno, alerta sobre la necessitat i la urgència per incrementar la participació de les dones en el sector TIC.

L’estudi detecta una gran manca de dones a les empreses. En les empreses tecnològiques només representen el 8% de les posicions tècniques i especialitzades.

Creació de l’observatori DONATIC

El Departament de Polítiques Digitals vol promoure la incorporació de criteris d’igualtat en la incorporació de professionals així com estendre polítiques empresarials amb perspectiva de gènere. D'aquesta manera, preveu crear un segell que reconegui aquelles empreses que hagin apostat per la paritat i una convocatòria d’ajuts per l’impuls de projectes empresarials de base digital liderats per dones.

Per aconseguir-ho, crearà l'observatori DONATIC amb l'objectiu de publicar estadístiques i dades que permetin avaluar la progressió de la participació de les dones en el sector TIC i analitzar el foment de la xarxa de dones en el sector TIC.

Amb la voluntat de visibilitzar les dones del sector tecnològic, el Departament està promovent que els mitjans de comunicació facin ressó de dones referents en els seus sectors d’activitat, perquè puguin inspirar i ajudar a incrementar la participació femenina en el sector.