Portada de l'informe de posició sobre alfabetització mediàtica d'ALL DIGITAL
Portada de l'informe de posició sobre alfabetització mediàtica d'ALL DIGITAL. Autor: ALL DIGITAL. 2017. Llicència: Tots els drets reservats.

ALL DIGITAL és un referent en la promoció de les competències digitals a Europa i, com a tal, ha publicat un informe de posicionament sobre l'alfabetització mediàtica. El document porta per títol "The role of media literacy in the promotion of common european values and social inclusion" (El paper de l'alfabetització mediàtica en la promoció dels valors europeus i la inclusió social) i es pot descarregar en aquest enllaç.

Des d'ALL DIGITAL afirmen que, mentre vivim en una societat cada vegada més digital, un gran nombre de ciutadans i ciutadanes europees segueixen sense tenir habilitats digitals bàsiques. Les pràctiques mediàtiques han canviat i ara no només rebem informació de forma passiva, sinó que totes les persones poden crear i reproduir informació. Per exemple, la tecnologia mòbil i l'accés a Internet a tot arreu permeten a la ciutadania produir informació en temps real, així com compartir el contingut dels mitjans de comunicació.

La producció d'informació i de notícies ara ja no depèn de les capacitats dels i de les periodistes, sinó de la capacitat de tots i totes. Sense les habilitats necessàries, però, la creació d'informació i notícies no sempre es fa de manera responsable o professional. Aquest és un dels exemples que exposa ALL DIGITAL per assenyalar que l'alfabetització mediàtica és ara més important que mai.

L'informe de posicionament parla de:

  • El paper de l'alfabetització mediàtica en la promoció de valors comuns i la inclusió social de diverses maneres: la capacitat de recuperació, la creació de continguts, la difusió, la inclusió social.
  • El paper de l'educació no formal en l'ensenyament de l'alfabetització dels mitjans.
  • Ofereix exemples de programes i projectes d'alfabetització mediàtica a tot Europa.
  • Proporciona recomanacions de política en termes de finançament, reconeixement i promoció.