Logo del Departament de Governació i Relacions Institucionals
Logo del Departament de Governació i Relacions Institucionals.

Organisme: Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya i i l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

Objecte: Atorgar ajuts a les universitats i les entitats públiques o privades sense finalitat de lucre catalanes per a la realització de projectes de recerca originals i inèdits en matèria de qualitat democràtica, que permetin obtenir resultats científics i propostes d'intervenció aplicables en aquest àmbit.

Adreçat a: Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les universitats que formen part del sistema universitari català i les entitats públiques o privades de Catalunya sense finalitat de lucre que tinguin la recerca com una de les seves activitats principals.

Import: L'import mínim de l'ajut a atorgar per projecte és de 6.000 euros, i el màxim, de 10.000 euros.

Termini: El termini per presentar les sol·licituds es tancarà el 31 de gener de 2013.

Més informació