La Fundació Bancaja obre una convocatòria per a la concessió d'ajuts econòmics a aquelles entitats privades sense ànim de lucre que presentin projectes socio-assistencials, segons les bases de la convocatòria. Termini: 21/02/11.

Logotip de Bancaja
Logotip de Bancaja.

Organisme: Fundació Bancaja i Fundació Caixa Castelló.

Objectius: Donar suport a projectes socio-assistencials atenent els següents col·lectius i tipologies:

 • Col·lectius:
  • Persones grans.
  • Persones amb discapacitats.
  • Persones en risc d'exclusió social.
 • Tipologies:
  • Acollida i atenció a la dependència.
  • Educació i promoció de l'envelliment actiu i saludable.
  • Formació ocupacional i foment de l'ocupació.
  • Projecte de rehabilitació i reinserció social, de prevenció i terapèutics.
  • Orientació, formació i recolzament a les famílies.

Requisits de les entitats sol·licitants: entitats privades sense ànims de lucre (associacions, fundacions, federacions i Centres Especials d'Ocupació) que compleixin els següents requisits:

 • Que estiguin degudament legalitzades i registrades.
 • Que el seu objecte social sigui l'atenció a algun dels col·lectius objecte de les bases.
 • Que puguin acreditar una antiguitat mínima de 2 anys.
 • Que puguin demostrar una experiència de treball mínima de 2 anys amb el col·lectiu al que es dirigeix el seu projecte.
 • Que tinguin la seva seu al territori espanyol.

Quantia: fins el 75% del cost total del projecte o fins a 18.000 €.

Termini de presentació de sol·licituds: 21 de febrer de 2011.

Més informació: