La Caixa vol fomentar el voluntariat donant suport a entitats sense ànim de lucre que promouen i gestionen grups de voluntaris per a desenvolupar els seus programes. Termini: 17/5/09.

Ajuts de la Caixa 2009: Voluntariat
Ajuts de la Caixa 2009: Voluntariat.

Organisme: Fundació “La Caixa”.

Objecte: donar suport a organitzacions no lucratives que desenvolupen programes d'atenció destinats a persones en situació de risc social o amb necessitats específiques i en les que hi participin voluntaris . Línies d'acció:

 • Promoció i captació de nous voluntaris.
 • Formació i fidelització del voluntari dins de l’entitat.
 • Suport i coordinació del treball en xarxa.
 • Acolliment de persones sotmeses a mesures penals en programes de treball en benefici de la comunitat.

Beneficiaris: requisits.

 • Entitats domiciliades al territori espanyol.
 • No tenir ànim de lucre.
 • Estar constituïdes legalment i inscrites en el registre corresponent.
 • Recollir entre els objectius institucionals la realització d’activitats relacionades amb la temàtica de la convocatòria.
 • Demostrar una experiència de 2 anys en la realització de projectes relacionats amb la temàtica.
 • Disposar de les estructures necessàries per garantir la consecució dels objectius del projecte.
 • Tenir voluntaris per a portar a terme els programes i les activitats de l'entitat.

Aportació:

 • Fins el 75% del cost total del projecte.
 • Fins a 60.000 €.

Termini de presentació de sol·licituds: de 27 d'abril al 17 de maig de 2009.

Més informació: