La Caixa afavoreix a entitats i artistes que facin un ús de la cultura i l'art com a instruments dirigits a pal·liar certes problemàtiques socials i enfocats a col·lectius amb risc d'exclusió social o marginalitat . Termini: 28/6/09.

Ajuts de la Caixa 2009: Activitats culturals d'impacte social
Ajuts de la Caixa 2009: Activitats culturals d'impacte social.

Organisme: Fundació “La Caixa”.

Objecte: donar suport a entitats culturals i a artistes plàstics, musics, actors, ballarins, escriptors, etc. que desenvolupin activitats culturals amb la participació activa de col·lectius amb persones amb discapacitat, en risc d'exclusió social o marginalitat, afavorint aspectes com el desenvolupament personal i la inclusió social. Tipus d'iniciatives:

  • Activitats que es desenvolupin al centre.
  • Activitats que es portin a terme en espais o lloc sno dissenyats epr a la realització d'iniciatives culturals.

Beneficiaris: requisits.

  • Entitats domiciliades al territori espanyol.
  • Estar constituïdes legalment i inscrites en el registre corresponent amb una antiguitat mínima de 2 anys.
  • Recollir entre els objectius institucionals la realització d’activitats relacionades amb la temàtica de la convocatòria.
  • Disposar de les estructures necessàries per garantir la consecució dels objectius del projecte.
  • Que el seu objectiu fonamental no sigui de caràcter lucratiu o de negoci.

Aportació:

  • Fins el 75% del cost total del projecte.
  • Fins a 15.000 €.

Termini de presentació de sol·licituds: de 8 de juny al 28 de juny de 2009.

Més informació: