Imatge_logo
ID_logo.

Organisme: Institut Català de les Dones – DASC – Generalitat de Catalunya.

Objecte: Subvenció de projectes que s'emmarquin dintre dels àmbits d'actuació dels Pla vigent d'acció i desenvolupament de les polítiques de dones a Catalunya. En concret a les següents línies:

  • Projectes amb un pressupost màxim de 2.500 €, que fomentin el teixit associatiu de de dones (màxim 1 projecte).
  • Projectes amb pressupost superior a 2.500 € relacionats amb els àmbits de l'ICD (màxim 2 projectes).

Entitats beneficiàries:

  • Associacions.
  • Fundacions.
  • Organitzacions sindicals i cooperatives sense finalitat de lucre que realitzin actuacions en la línia de l'objecte de la subvenció.

Data de publicació al DOGC: 16 d'abril de 2010.

Termini de presentació de sol·licituds: 30 dies.

Més informació.