Actes de difusió de les TIC
Actes de difusió de les TIC.

Organisme: STSI – DGAP – Generalitat de Catalunya.

Objecte: Concessió de subvencions a l'organització d'actes de difusió de les TIC a Catalunya, adreçats a fomentar-ne l'ús.

Beneficiaris:

  • Ens locals de Catalunya usuaris de la plataforma eaCat.
  • Organismes o entitats que depenguin dels esmentats ens locals.
  • Entitats privades sense ànim de lucre.

Activitats subvencionables:

  • Xerrades, jornades, taules rodones i conferències.
  • Exposicions i demostracions.
  • Fires, concursos i festes.

Les activitats subvencionables han d'haver estat realitzades entre l'1 de gener i el 16 de novembre de 2008.

Import màxim de l'ajut: 20.000.

Data de publicació al DOGC: 19 de setembre de 2008.

Termini de presentació de sol·licituds: 1 mes a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC.

Més informació: