Logo Ministeri de Cultura
Logo Ministeri de Cultura.

Organisme: Ministeri de Cultura.

Objectius:

 • Afavorir el desenvolupament de les industries culturals.
 • Difondre la cultura espanyola, en totes les seves manifestacions, a l'exterior i fomentar les relacions culturals entre Espanya i altres països.
 • Fomentar la implantació de les noves tecnologies a les activitats culturals i a la seva distribució.
 • Fomentar nous productes artístics digitals.
 • Impulsar projectes que aprofundeixin el diàleg cultural.
 • Recolzar aquelles activitats que afavoreixin la igualtat i la no discriminació entre homes i dones.
 • Afavorir el desenvolupament dels vincles culturals entre les Comunitats Autònomes.
 •  

Beneficiaris: persones jurídiques que compleixin els següents requisits:

 • Espanyoles.
 • Europees.
 • Estats signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu.
 • No tinguin ànim de lucre.
 • Estiguin legalment constituïdes a la data límit de presentació de sol·licituds.

Data de publicació al BOE: 16 de gener de 2010.

Termini de presentació de sol·licituds: 30 dies naturals a partir del dia següent de la publicació al BOE.

Més informació: