T'oferim 5 consells sobre ciberseguretat per a assegurar-te que els teus SMS no es confonguin amb els enviats per ciberdelincuentes, a més de protegir al mateix temps els propis destinataris.

Imatge d'unes mans enviant un SMS
Imatge d'unes mans enviant un SMS. Autor: Wikimedia Commons. 2016.

Gràcies a les seves taxes d'obertura superiors al 90%, els SMS són utilitzats en nombroses àrees dins d'una organització o empresa, des d'invitacions a esdeveniments o inscripcions d'activitats fins a missatges promocionals. Per aquest motiu, t'oferim 5 consells sobre ciberseguretat per a assegurar-te que els teus missatges SMS no es confonguin amb els enviats per ciberdelincuentes, a més de protegir al mateix temps els propis destinataris.

1. Mai se sol·liciten ni envien dades sensibles. Les organitzacions o empreses han d'informar els i les clients i persones col·laboradores que mai se sol·licitaran dades sensibles per telèfon, correu electrònic o fins i tot SMS. Per exemple, si algú sol·licita contrasenyes, números de compte bancària, o similars, els destinataris del missatge han de poder reconèixer immediatament un intent de frau. Pel mateix motiu, les persones usuàries mai han de donar aquestes dades a través d'aquestes vies.

2. Cal avisar amb antelació. Si l'empresa o organització avisa amb antelació als clients i persones col·laboradores sobre quin mitjà de comunicació utilitzarà, evitarà despertar sospites en cas que s'utilitzi un canal inesperat. Normalment aquesta notificació es fa a través d'un canal diferent al propi SMS.

3. Enllaç segur en el missatge. És convenient informar a les persones receptores que han de desconfiar quan hi ha un enllaç insegur en el contingut del SMS. Les persones usuàries només han de fiar-se d'adreces precedides de “https:” i no de “http:”, ja que només en el primer cas es té la certesa que la comunicació està encriptada per a garantir seguretat de dades.

4. Remitents alfanumèrics. Una pràctica molt recomanable és que aparegui en el SMS el nom de l'empresa o organització remitent. D'aquesta manera, el destinatari del SMS pot llegir el nom del remitent en lloc de veure el número de telèfon mòbil des del qual ha sortit l'enviament. Això ajuda a identificar fàcilment qui s'està comunicant amb ells fins i tot abans d'obrir el missatge.

5. Referències conegudes per la persona usuària. És imprescindible que el contingut del missatge sigui clar i no contingui errors ortogràfics. A més, ha d'incorporar elements que facin que l'usuari l'atribueixi a una activitat coneguda.