4ª edició Ciutat del Coneixement
4ª edició Ciutat del Coneixement.

Organisme: Barcelona Digital Centre Tecnològic.

Objectius: reconèixer l'ús social de les TIC, especialment les solucions que tendeixin cap a la socialització de les tecnologies en benefici dels més desafavorits i la població en risc d'exclusió de la Societat de la Informació i el Coneixement.

Participants: s'hi pot presentar qualsevol persona física o jurídica, individualment o col·lectiva, tant del sector públic om del privat.

Categoria única: millor iniciativa a la integració social i laboral a partir de l'ús de les TIC.

Premi: 6.000 €.

Termini de presentació: 17 d'abril de 2009 a les 12 hores.

Més informació: