OPE Manlleu

Eines
| Data de l'esdeveniment: 18/05/2010
Publicat el 20/04/2010 | Data de l'esdeveniment: 18/05/2010
0
Aquest curs d'informàtica bàsica (anomenat de nivell 0), va dirigit a persones que mai han estat en contacte amb un ordinador. A través de 10 clàsses de dues hores aprendran conceptes bàsics de hardware i software i es familiaritzaran amb les eines informàtiques i amb l'accés a Internet.
Teclat
| Data de l'esdeveniment: 18/05/2010 a 17/06/2010
Publicat el 20/04/2010 | Data de l'esdeveniment: 18/05/2010 a 17/06/2010
0
Aquest curs d'informàtica bàsica (anomenat de nivell 0) va dirigit a persones que mai han estat en contacte amb un ordinador. A través de 10 clàsses de dues hores aprendran conceptes bàsics de hardware i software i es familiaritzaran amb les eines informàtiques i amb l'accés a Internet.
Subscriure a OPE Manlleu