investigació

Imatge d'una mà femenina utilitzant un ratolí
Publicat el 30/08/2011
0
Aquest document es basarà en una primera fase d’investigació sobre l’ús dels social media a l’administració, creant així una eina útil i pràctica que parteixi d’una investigació qualitativa i quantitativa amb els principals actors implicats. Col·labora-hi!
Projectes IBM
Publicat el 16/03/2010
0
L'empresa IBM a través de l'àrea de Responsabilitat Social Corporativa desenvolupa solucions educatives, culturals, d'investigació i de voluntariat corporatiu, d'ús gratuït.
Subscriure a investigació