desenvolupament econòmic

Factura electrònica
Publicat el 31/07/2015
0
La Xarxa Punt TIC organitza una sessió formativa per tal de fomentar un millor coneixement del que és i què implica la facturació electrònica. Dirigida als dinamitzadors de la xarxa, te la voluntat de dotar-los de recursos per tal que puguin assessorar en relació a les novetats que afecten a aquest...
Formació Factura electrònica
| Data de l'esdeveniment: 10/09/2015
Publicat el 23/07/2015 | Data de l'esdeveniment: 10/09/2015
0
Amb la intenció de donar recursos als dinamitzadors i dinamitzadores per a assessorar en les novetats que afecten el desenvolupament econòmic dels seus participants i col·laboradors, la Xarxa Punt TIC organitza una sessió formativa per a conèixer una mica millor què és i què implica la facturació...
Subscriure a desenvolupament econòmic