smart valley

Catalunya Smart Valley: Cap a una nova indústria
| Data de l'esdeveniment: 28/04/2015
Publicat el 21/04/2015 | Data de l'esdeveniment: 28/04/2015
0
L'objectiu d'aquesta jornada és donar a conèixer l’estat de la qüestió i les accions de la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona per aconseguir que les accions "Smart City" reverteixin en benefici del sector TIC a Catalunya. Programa 18.30 h. Acreditacions 19.00 h. Benvinguda
Subscriure a smart valley