Telecentre Santa Eugènia de Berga

Carrer del Pare Solà, 5 08507 Santa Eugènia de Berga
Tel: 93 885 18 26
Aquest Punt TIC és un Punt TIC genèric
Núria és la persona responsable / dinamitzadora.
Logotip Punttic