El Telecentre SBG és l’equipament i equip humà de l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau que centralitza les polítiques i actuacions relacionades amb la societat de la informació. Les seves actuacions s’emmarquen en la formació digital, l’oferta de serveis telemàtics i ofimàtics, l’assessorament empresarial, la gestió d’un viver d’empreses i la realització de projectes, concursos i presentació de subvencions a les diferents administracions.

On

Carrer de Ponent, 1
08503
Sant Bartomeu del Grau
93 888 90 00