Telecentre de Sant Bartomeu del Grau

Articles d'aquest Punttic

28/11/2006
0
Resum reportatge:

Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i internet han revolucionat moltes activitats de la nostra vida modificant o fins i tot canviant els nostres hàbits....