Punt TIC de Sant Julià de Ramis

Carrer de la Terrera, s/n 17481 Sant Julià de Ramis
Tel: 972170909
Aquest Punt TIC és un Punt TIC genèric
Jordi Pérez Sandonís és la persona responsable / dinamitzadora.

Serveis - activitats

7 ordinadors disponibles.