Punt TIC Centelles

Carrer de Jesús, 25 08540 Centelles
Tel: 938813880
Aquest Punt TIC és un Programari Lliure
Àngels Pont Verdaguer és la persona responsable / dinamitzadora.

Serveis - activitats

7 ordinadors disponibles.