Punt TIC - Biblioteca Pere Salses i Trilles

Plaça del Planell, 15 25740 Ponts
Tel: 973 46 10 12
Aquest Punt TIC és un Biblioteca / recerca informacional
dina201 és la persona responsable / dinamitzadora.