Punt TIC - Biblioteca Pere de Montcada

Passeig de la Clotada, 23-25 43560
Tel: 977 09 94 24
Mercè Fonollosa és la persona responsable / dinamitzadora.