Punt TIC - Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó i Andreu

Carrer de Colom, 7 08880 Cubelles
Tel: 93 895 23 87
Aquest Punt TIC és un Biblioteca / recerca informacional
La biblioteca és la persona responsable / dinamitzadora.