Punt TIC - Biblioteca Municipal Josep Picola

C/ Pere Rovira, 16 17860 Sant Joan de les Abadesses
Tel: 972 72 30 19
Aquest Punt TIC és un Biblioteca / recerca informacional
dina243 és la persona responsable / dinamitzadora.