Punt TIC - Biblioteca Municipal de Llorenç del Penedès

C/ Mestre González, 6 43712 Llorenç del Penedès
Tel: 977 67 86 90
Fax: 977 67 77 85
Aquest Punt TIC és un Biblioteca / recerca informacional
Àngels Garcia Guiñon és la persona responsable / dinamitzadora.