Punt TIC - Biblioteca Joaquim Montoy

C/ Doctor Castells, 6 25180 Alcarràs
Tel: 973 79 15 38
Aquest Punt TIC és un Biblioteca / recerca informacional
dina8 és la persona responsable / dinamitzadora.