Punt TIC - Biblioteca Guillem de Cervera

Pl. Catalunya, s/n 25170
Tel: 973 79 65 29
dina301 és la persona responsable / dinamitzadora.