Punt TIC - Biblioteca Francesc Balagué

C/ Caserna, 16 43877 Sant Jaume d'Enveja
Tel: 977 46 89 32
Aquest Punt TIC és un Biblioteca / recerca informacional
David Magriña Franch és la persona responsable / dinamitzadora.

Serveis - activitats

5 ordinadors disponibles.