Punt TIC - Biblioteca el Molí

Pl. de l'U d'Octubre de 2017, 2 08750
Tel: 93 680 16 81
Glòria Massana Figueras i dina436 son les persones dinamitzadores.
Logotip Punttic

Serveis - activitats

Un Punt TIC és un local d'accés públic obert a tothom, a qualsevol ciutadà, empresa, col·lectiu, professional, administració local que manifesti la seva voluntat i/o necessitat d'accedir als recursos que la Xarxa Punt TIC els ofereix, amb caràcter general, i, de forma prioritària, aquells col·lectius socials o empresarials amb més dificultats d'accés a la societat de la informació.