Punt TIC - Biblioteca de Tordera

C/ Joan Maragall, 6 08490 Tordera
Tel: 93 764 25 60
Aquest Punt TIC és un Biblioteca / recerca informacional
La biblioteca és la persona responsable / dinamitzadora.
Logotip Punttic