Punt TIC - Biblioteca de Tartareu

Carrer del Sòls de Vila, s/n 25611 Avellanes i Santa Linya, les
Tel: 973454004
Aquest Punt TIC és un Punt TIC genèric
Mònica Borras és la persona responsable / dinamitzadora.