Punt TIC - Biblioteca de Bellvís

Domènec Cardenal 38 25142 Bellvís
Tel: 973 56 50 00
Aquest Punt TIC és un Biblioteca / recerca informacional
Magalí Vallverdú Reymond és la persona responsable / dinamitzadora.