Punt TIC - Biblioteca Comarcal de Blanes

Pg. Catalunya, 2 17300 Blanes
Tel: 972 35 80 33
Aquest Punt TIC és un Biblioteca / recerca informacional
dina52 és la persona responsable / dinamitzadora.

Serveis - activitats

20 ordinadors disponibles.