Pantinkillo

Carrer del Molí, 25 08773 Mediona
Tel: 938985911
Aquest Punt TIC és un Programari Lliure
Joan Rodriguez Gonzalez és la persona responsable / dinamitzadora.

Serveis - activitats

7 ordinadors disponibles.