CIES Nivell 10 (Centre d’Iniciatives Econòmiques de Sitges Nivell 10)

Carrer Gabriel Pallarés, 12 08870 Sitges
Tel: 93 894 40 61
Aquest Punt TIC és un Punt TIC genèric
Àngels Torres Ramos és la persona responsable / dinamitzadora.

Serveis - activitats

8 ordinadors disponibles.