Cercle Jove

Carrer de la Malva, s/n 17430 Santa Coloma de Farners
Tel: 972 87 79 38
Aquest Punt TIC és un Punt TIC genèric
Jordi Tornes Bes és la persona responsable / dinamitzadora.