Centre Infantil i Juvenil Eixida

C. Salvador Seguí, 59 B 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel: 654 99 06 02
Aquest Punt TIC és un Òmnia
Marta Barbero Soler és la persona responsable / dinamitzadora.
Logotip Punttic