Can Carner

Carrer de les Joies, 11 08180 Moià
Tel: 93 830 14 18
Aquest Punt TIC és un Punt TIC genèric
Bet Pascual Carrasco és la persona responsable / dinamitzadora.