Bressol d’Emprenedoria

Carrer Ganganell, 14 17850 Besalú
Tel: 972591029
Aquest Punt TIC és un Programari Lliure
Maria Fauró és la persona responsable / dinamitzadora.
Logotip Punttic

Serveis - activitats

8 ordinadors disponibles.