Biblioteca Mestre Cabré

Plaça del Mestre Cabré, 1 43746
Tel: 977 41 82 31
Mas Silvia és la persona responsable / dinamitzadora.