Biblioteca Mestre Cabré

Plaça del Mestre Cabré, 1 43746 Tivissa
Tel: 977 41 82 31
Aquest Punt TIC és un Biblioteca / recerca informacional
Mas Silvia és la persona responsable / dinamitzadora.