Biblioteca La Cooperativa de Sant Antoni de Calonge

Carrer de Sant Antoni, 56 17251 Calonge
Tel: 972 60 94 08
Aquest Punt TIC és un Biblioteca / recerca informacional
Verònica Pérez Salvà és la persona responsable / dinamitzadora.