Biblioteca Josep Avinyó

Carrer del Riu, s/n (Casal Cultural) 43748 Ginestar
Tel: 977 40 90 32
Aquest Punt TIC és un Biblioteca / recerca informacional
Logotip Punttic