Biblioteca Contravent

Plaça dels Països Catalans, 4 08410 Vilanova del Vallès
Tel: 93 845 69 10
Aquest Punt TIC és un Punt TIC genèric
Elena és la persona responsable / dinamitzadora.