Biblioteca Central Comarcal de Tàrrega

Plaça de Sant Antoni, 3 25300 Tàrrega
Tel: 973 50 04 28
Aquest Punt TIC és un Biblioteca / recerca informacional
dina292 és la persona responsable / dinamitzadora.