Aula Punt Tic de l'espai Cal Jove

Carrer Major, 35 08791
Tel: 937716788
Oriol Cellis Hill és la persona responsable / dinamitzadora.

Serveis - activitats

7 ordinadors disponibles.