#womenlidertic

Woman Lider TIC
Publicat el 02/11/2015
0
El 19 de novembre, a Barcelona, Dones en Xarxa aposta per convocar aquestes jornades #WomenLiderTIC com a espai de diàleg i d'aprenentatge i de promoció dels valors femenins i de la capacitat de generar talent i innovar.
Subscriure a #womenlidertic