doctorat

Paloma Valdivia
Publicat el 26/04/2018
0
La Paloma Valdivia és un dels agents més actius a la Xarxa Punt TIC. Va iniciar la seva vinculació a l'Espai Tecnològic del Casal d'Infants del Raval, donant suport a famílies nouvingudes.
Subscriure a doctorat