creació digital

Gamelab 2016
| Data de l'esdeveniment: 29/06/2016 a 01/07/2016
Publicat el 22/06/2016 | Data de l'esdeveniment: 29/06/2016 a 01/07/2016
0
Gamelab és una organització sense ànim de lucre fundada l'any 2005 amb l'objectiu d'inspirar les noves generacions de creadors digitals i ajudar-los un entendre i afrontar els reptes i oportunitats derivades de l'evolució del sector en termes tecnològics,...
Subscriure a creació digital