El món actual com a interfície virtual connectada
.
La sessió, serà una reflexió al voltant de l'assaig de la investigadora Ingrid Guardiola, que reflexiona fins a quin punt les imatges i dades que generem contínuament i compartim, de forma conscient o no, a través de tota mena de dispositius tecnològics, ens afecten a les nostres relacions socials. I com la suma d’identitats que anem adquirint a través de la dimensió digital del nostre jo, condiciona la nostra comprensió de la realitat. 
 
La investigadora, obre camins, des de pràctiques que sorgeixen en els marges de les inèrcies del poder, per a pensar la funció de les tecnologies en la generació de nous imaginaris col·lectius, en la participació social i política i en la necessària reapropiación compartida de l'espai públic.
 
Cal inscripció prèvia a través d'aquest enllaç.

Quan

On

Teatra del Centre Cívic Sant Narcís
Plaça Assumpció
17005