INTRO
INTRO.

Dins del programa INTRO del Servei Municipal d'Ocupació de Girona, aprendrem:

- Introducció als dispositius digitals.
- Contingut digital bàsic: visualització, emmagatzematge i recuperació d'informació.
- Programes i aplicacions informàtiques bàsiques.
- Navegació per Internet.
- Aplicacions bàsiques: correu electrònic i videoconferència.
- Durada: 25 hores.

Quan

-